EKOLOJİK MİMARLIK

24/09/2020

İnsanlar tarih boyunca bulundukları çevre ile iç içe oldular. Üretim ve tüketimde çevrenin onlara sağladığı imkanları kullandılar. Zamanla gelişen sanayi ve teknoloji, bu üretim ve tüketimi hızlı bir hale getirdi. Tüm kaynakların bu hız için seferber edilmesi çeşitli çevre sorunlarına yol açtı. Sorunların önlem alınmadığı taktirde daha da artacağı görünmekte. Günümüz teknolojisi enerji kullanımının artmasına neden oldu. Enerji kullanımının arması çevre kirliliği ve ekolojik dengede geri dönüşü olmayan tahribatlara yol açtığını görmekteyiz. Bu kirliliğin en büyük sebeplerinden biri ise fosil yakıtlar. Fosil yakıtların hem çevreye zarar vermesi hem de yakın zamanda tükenecek olması bizleri yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmaya itiyor.

Yeryüzündeki yapılar, enerji tüketimi açısından oldukça önem taşımaktadır. Dünyadaki enerji tüketitminin yarısı inşa ettiğimiz yapılar tarafından tüketiliyor. Bu nedenle yapının projelendirilmesinden üretim aşamasına, üretimden kullanım aşamasına, kullanımdan yıkım aşamasına kadarki süredeki harcadığı enerji hesaplanarak akılcı çözümler ile doğa dostu, ekolojik sürdürebilir yapılar üretmek olmalıdır amacımız.

Ekolojik ve sürdürülebilir yapılara baktığımızda yerel malzeme, dönüştürülebilir temiz enerji kullanımı, güneşten referans alınarak yapının konumlandırılması gibi detaylandırılan bir çok veri bulunmaktadır.

Bir bina tasarlarken ekolojik tasarıma odaklanan mimarlar, arazi kullanımın en aza indirmeyi, kış aylarında ısıyı korumayı, yaz aylarında evinizi serinletmeyi, kirletici maddeleri azaltmayı ve doğal peyzajın içine karışmak için peyzajı kullanmayı planlamaktadır.

Ekolojik tasarım güneş panelleri kurmadan bile güneş enerjisi evinizi ısıtır. Bir binanın en çok kullanılan odalarının güneye bakacak şekilde yerleştirilmesiyle tasarımcılar güneş ışığından faydalanmayı amaçlamışlardır. Bunun yanı sıra enerji verimli cihazların kullanılması binanın genel enerji tüketimini azaltacaktır. Düşük akışlı tuvalet ve duş başlıklarının yanı sıra küçük klozet rezervuarları kullanmakta ciddi su tasarrufu sağlayacaktır.

Bizde Azure mimarlik olarak, mimari, iç mimari, uygulama, tasarım ve projelerimizde sürdürülebilirliği kullanmakta çevreye dost daha az enerji tüketimi olan yapılar yapmayı hedefliyoruz.

Posted in DesignTags: